Recommend a producer for the ArchiUp brands zone Fill the form »

Impregnant zabezpieczający

Product details

Producer:
KOSBUD
Category:
Wood Stains
http://kosbud.com.pl
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
LinkedIn
Share

Product description

Impregnant zabezpieczający przeznaczony jest do zabezpieczenia powierzchni okładzin elastycznych TABULO, KLINKIERO, STONO w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Powłoka, którą tworzy doskonale uodpornia materiał przed promieniowaniem UV, zabezpiecza przed wpływem czynników zewnętrznych. Podwyższa odporność na ścieranie, chemikalia i oleje. W przypadku stosowania Impregnau do zabezpieczenia deski elewacyjnej TABULO produkt gotowy do użycia. W przypadku stosowania Impregnatu do zabezpieczenia elastycznych płytek KLINKIERO produkt należy rozcieńczyć 1:1.

Sposób użycia:

Przygotowanie produktu

Przed użyciem impregnat dokładnie wymieszać.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być gładkie, suche, czyste. Aby usunąć zanieczyszczenia w postaci tłuszczu oraz kurzu należy powierzchnię przetrzeć szmatką nasączoną detergentem (np. płynem do naczyń) i poczekać do jej całkowitego odparowania.

Impregnowanie podłoża

Impregnat nakładać pędzlem lub wałkiem. Kolejne warstwy nakładać w odstępie 8-12 godzin. Nie nanosić impregnatu zbyt grubymi warstwami. Położenie grubej warstwy utrudnia utwardzenie. Pełną odporność powłoka uzyskuje po upływie 7 dni od wymalowania ostatniej warstwy. Zalecana ilość warstw: 1-2

Wskazówki wykonawcze:

Pełną odporność lakier uzyskuje po upływie 7 dni od wymalowania ostatniej warstwy. Zalecana ilość warstw: 1-2

WARUNKI WYKONANIA

Impregnować w temperaturze +17°C do +25°C przy wilgotności względnej powietrza 40%-60%.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia myć rozcieńczalnikiem do wyrobów poliuretanowych.

ZUŻYCIE

0,1-0,2 l/m²

UWAGA

Niska temperatura aplikacji i niska wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia i utwardzania impregnatu. Niedokładne odpylenie malowanej powierzchni może spowodować powstawanie grudek i chropowatości na powierzchni impregnatu. W przypadku kiedy planowane są prace tynkarskie i malarskie należy w pierwszej kolejności wykonać prace malarskie i tynkarskie. W celu uzyskania jednolitego wyglądu powłoki po wymalowaniu należy dokładnie wymieszać impregnat przed aplikacją aż do uzyskania jednolitego wyglądu.

Uwagi i zalecenia:

Produkt zawiera: Izocyjaniany, Diizocyjaniany toulenu, Aromatyczne poliizocyjaniany, przed użyciem zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta. Produkt łatwopalny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Może powodować uczulenie w następstwie narażania drogą oddechową i w kontakcie ze skórą. Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu- nie palić tytoniu. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. W przypadku awarii lub, jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- jeżeli jest to możliwe, pokaż etykietę produktu. W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.

Additional Resources

All resources below have been provided by the manufacturer. If you are interested in details or additional information, which you have not found in the service, please contact the manufacturer.
 Catalogs

Catalogs

Files
app.product.media_content

karta_techniczna.pdf

5.11 MB

Katalog-produktów-KOSBUD-2023-ważny-od-26.05.2023.pdf

11.81 MB
 Other resources

Other resources

Files
app.product.media_content

NRO.pdf

9.22 MB

Ulotka A4 TABULO.pdf

839.28 KB
 Certifications

Certifications

Files
app.product.media_content

Certyfikat-zgodności-zakładowej-kontroli-produkcji-5.pdf

412.59 KB

Deklaracja-Właściwości-Użytkowych-25.pdf

411.75 KB

NRO.pdf

894.08 KB

Badania-odporność-na-uderzenia.pdf

2.55 MB

Europejska-aprobata-techniczna-5.pdf

6.43 MB
 Instructions

Instructions

Files
app.product.media_content

Instrukcja-zastosowania-systemu-ocieplen-ETICS-KOSBUD-SYSTEM(1).pdf

14.41 MB

See also

Where to buy?