Recommend a producer for the ArchiUp brands zone Fill the form »

Bejca akrylowa

Product details

Producer:
KOSBUD
Category:
Wood Stains
http://kosbud.com.pl
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
LinkedIn
Share

Product description

Wysokiej jakości bejca akrylowa. Stopniowo i równomiernie wnika w powierzchnię łączeń desek elewacyjnych TABULO, dzięki czemu wybarwienie desek jest jednolite.
Kolor: biały, brązowy i szary.

Sposób użycia:

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone oraz oczyszczone z nietrwałych elementów powstałych podczas cięcia powierzchni. Przed bejcowaniem zaleca się przeszlifować TABULO (w miejsach przecięć)  odpowiednim papierem ściernym (150-220) i zapolerować. Podłoże przygotowane w sposób właściwy przyspiesza aplikację i pozwala uzyskać równomierne wybarwienie powierzchni.

WYKONANIE

Nakładać w temperaturze podłoża i otoczenia +5°C do +30°C. Nakładać przez wcieranie tamponem, lub szmatką , następnie dokładnie usunąć nadmiar bejcy. Czas schnięcia min 6 godzin, w celu uzyskania ciemniejszego koloru należy nałożyć drugą warstwę po pełnym wyschnięciu poprzedniej – bez szlifowania. Czas schnięcia w temp. +20°C i wilgotności względnej 55-60% wynosi około 6 godzin. Pełne wysychanie bejcy następuję po upływie 24 godzin. Czas schnięcia zależy od wielu czynników: twardość materiału, wilgotności, temperatury powietrza, wentylacji pomieszczenia i może ulec zmianie.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt w opakowaniu należy dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać. Nie dobarwiać i nie mieszać z innymi produktami.

Wskazówki wykonawcze:

OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące

OPAKOWANIE

100 ml

KOLORYSTYKA

Zgodnie z paletą barw Kosbud Bracia Kosińscy Sp.J. dostępnej u producenta. Kolor: biały, brązowy, szary.

LZO
Limit zawartości LZO dla produktu: (kat.A/f/FR); 700 g/l (2010). Produkt zawiera max. 600 g/l.
Zużycie: 0,005 l/m²

Uwagi i zalecenia:

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Łatwopalna ciecz i pary. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku pożaru: Użyć dużej ilości wody w celu ugaszenia. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Zawiera bis(2­etyloheksanian) kobaltu, oksym 2­butan­onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera Węglowodory, C10­ C13, izo­alkanów, cykliczne, związków aromatycznych < 2%; Węglowodory, C9­C11, n­alkanów, izo­alkanów, cykliczne,

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu temperaturze od +5°C do +30°C.

Additional Resources

All resources below have been provided by the manufacturer. If you are interested in details or additional information, which you have not found in the service, please contact the manufacturer.
 Catalogs

Catalogs

Files
app.product.media_content

kata_techniczna.pdf

171.31 KB

Katalog-produktów-KOSBUD-2023-ważny-od-26.05.2023.pdf

11.81 MB
 Certifications

Certifications

Files
app.product.media_content

Certyfikat-zgodności-zakładowej-kontroli-produkcji-5.pdf

412.59 KB

Deklaracja-Właściwości-Użytkowych-25.pdf

411.75 KB

NRO.pdf

894.08 KB

Badania-odporność-na-uderzenia.pdf

2.55 MB

Europejska-aprobata-techniczna-5.pdf

6.43 MB
 Instructions

Instructions

Files
app.product.media_content

Instrukcja-zastosowania-systemu-ocieplen-ETICS-KOSBUD-SYSTEM(1).pdf

14.41 MB
 Other resources

Other resources

Files
app.product.media_content

Ulotka A4 TABULO.pdf

839.28 KB

See also

Where to buy?