Recommend a producer for the ArchiUp brands zone

Fill the form »

STYRLIT – anionowa emulsja bitumiczno-lateksowa typu AL

Product details

Producer:
KOSBUD
Category:
Sealing Tapes, Slurries and Adhesives
Collection:
Share

STYRLIT jest uniwersalną, wodną, bezrozpuszczalnikową emulsją bitumiczno-lateksową służącą do wykonywania trwale elastycznych powłok hydroizolacyjnych. Służy również do klejenia płyt izolacyjnych ze spienionego polistyrenu, styroduru, styropapy lub twardej wełny mineralnej. Wysoka zawartość suchej masy wynosząca pow. 60% gwarantuje powstanie mocnej powłoki ochronnej, odpornej na wilgoć i substancje agresywne zawarte w ziemi. Gotowy do użycia, wystarczy tylko wymieszać (ma postać pasty). Do stosowania na suche i wilgotne podłoża. Wodorozcieńczalny, nie zawiera żadnych rozpuszczalników. Posiada doskonałą przyczepność do podłoży mineralnych, ścian murowanych, styropianu, styroduru, styropapy, wełny mineralnej, płyt gipsowo-kartonowych, blachy, papy. Bezpieczny dla środowiska i w kontakcie ze styropianem lub wełną. Po związaniu odporny na działanie czynników atmosferycznych i substancji agresywnych zawartych w ziemi. Powłoka jest szczelna i plastyczna co pozwala niwelować pęknięcia podłoża. Posiada właściwości tiksotropowe.

ZASTOSOWANIE

STYRLIT jako wysokojakościowa wodna emulsja bitumiczno - lateksowa doskonale nadaje się: 

· do przyklejania płyt izolacyjnych ze spienionego polistyrenu, styroduru, styropapy, lub twardej wełny mineralnej do podłoży chłonnych, betonu, ścian murowanych, drewna, zagruntowanych powłok, istniejących hydroizolacji

· do wykonywania skutecznych, systemowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dachów, stropodachów, wylewek betonowych, piwnic, łaźni, tarasów, ław i fundamentów, powierzchni o nieregularnych kształtach

· do wykonywania izolacji podposadzkowych

·  do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

· do konserwacji i renowacji asfaltowych pokryć dachowych 

· do wykonywania bezspoinowych i bezpapowych powłok dachowych zbrojonych siatkami i włókninami technicznymi 

· jako masa szpachlowa do niwelacji pęknięć

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże pod powłoki przeciwwilgociowe i przeciwwodne musi być wyrównane (bez spękań, ubytków, wystających fragmentów), pozbawione wszelkich zanieczyszczeń mogących pogorszyć wiązanie (tłuszcze, oleje, smary, mleczko cementowe). Wszelkie krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasetę. Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy pokryć przed gruntowaniem tynkiem cementowym.

APLIKACJA

Przed przystąpieniem do prac emulsje należy dokładnie wymieszać. Masę można nakładać na powierzchnię ręcznie za pomocą pacy, pędzla, wałka lub szczotki. Przy układaniu kilku warstw, każdą smarować po wyschnięciu poprzedniej.

KLEJENIE PŁYT STYROPIANOWYCH

Standardowo na montażowe strony płyt nakładać 6-8 placków wielkości dłoni. Przy klejeniu płyt do dachu powierzchnia oraz zużycie kleju uzależnione są od jego strefy. W strefie środkowej wystarczy pokryć 50% płyty, brzegowej i narożnej nawet do 90%, przy czym w strefie narożnej zaleca się dodatkowo styropian zamocować mechanicznie. Powyżej poziomu terenu płyty termoizolacyjne również mocuje się dodatkowo za pomocą dybli talerzowych z tworzywa sztucznego. Po nałożeniu kleju na płyty i odczekaniu od kilku do kilkunastu minut, klejone powierzchnie mocno docisnąć. Czas wiązania uzależniony jest od warunków pogodowych, rodzaju podłoża, temperatury i wilgotności powietrza, a także grubości nakładanej warstwy. Pełną wytrzymałość uzyskuje się po upływie 3 do 7 dni.

UWARUNKOWANIA

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +30°C i przy przewidywanym braku opadów do czasu związania. Czas wiązania zależy od temperatury i wilgotności względnej powietrza (dla wilgotności względnej na poziomie 65% i temp. powietrza ok. 20°C powłoka o grubości 1mm schnie maksymalnie 6 godzin). Wzrost temperatury i spadek wilgotności powietrza wpływa na skrócenie czasu wiązania. Spadek temperatury i wzrost wilgotności może wydłużyć czas wiązania kilkakrotnie. Nie zaleca się prowadzenia prac przy wilgotności powyżej 80%. W okresie wiązania izolacja musi być chroniona przed przemarznięciem, kontaktem z wodą oraz uszkodzeniem mechanicznym. Aby uniknąć uszkodzenia izolowanej powierzchni np. podczas zasypywania wykopu, lub osuwania gruntu należy poczekać do całkowitego zaschnięcia izolacji i zastosować odpowiednie płyty drenujące lub inne osłony.

OPAKOWANIE

10 kg, 20 kg

All resources below have been provided by the manufacturer. If you are interested in details or additional information, which you have not found in the service, please contact the manufacturer.

See also

 1. HYDROLIT ZH65
  Images
  Images
  1
  Additional resources
  CAD
  4
  Available formats
  jpg, pdf
 2. HYDROLIT – polimerowa dwuskładnikowa membrana uszczelniająca
  Images
  Images
  1
  Additional resources
  CAD
  4
  Available formats
  pdf
 3. IZOLIT-P – masa asfaltowo-kauczukowa modyfikowana żywicą
  Images
  Images
  1
  Additional resources
  CAD
  6
  Available formats
  pdf
 4. OLKOLIT Plus – masa asfaltowo-kauczukowa
  Images
  Images
  1
  Additional resources
  CAD
  4
  Available formats
  pdf
 5. DYSPERLIT – dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
  Images
  Images
  1
  Additional resources
  CAD
  4
  Available formats
  pdf
 6. FOLIT-Z – polimerowa płynna folia izolacyjna
  Images
  Images
  1
  Additional resources
  CAD
  5
  Available formats
  pdf
 7. LEPIK NA ZIMNO
  Images
  Images
  1
  Additional resources
  CAD
  4
  Available formats
  pdf
 8. Pistoletowa pianka poliuretanowa
  Images
  Images
  1
  Additional resources
  CAD
  6
  Available formats
  pdf
 9. TERMOLEP-WU – uniwersalny klej do wełny
  Images
  Images
  1
  Additional resources
  CAD
  4
  Available formats
  pdf
 10. Elewacyjna farba silikatowa – Farba Fasadowa ST
  Images
  Images
  1
  Additional resources
  CAD
  7
  Available formats
  pdf
 11. ACRYLIT – tynk akrylowy „kornik”
  Images
  Images
  1
  Additional resources
  CAD
  12
  Available formats
  pdf, zip
 12. Elewacyjna farba silikonowo-silikatowa – Farba Fasadowa SiSi
  Images
  Images
  1
  Additional resources
  CAD
  7
  Available formats
  pdf

Where to buy?

 1. KOSBUD
Last generated at 2020-07-09 01:25:37