Recommend a producer for the ArchiUp brands zone

Fill the form »

HYDROLIT – polimerowa dwuskładnikowa membrana uszczelniająca

Product details

Producer:
KOSBUD
Category:
Sealing Tapes, Slurries and Adhesives
Collection:
Share

Dwuskładnikowa, wysokoelastyczna membrana uszczelniająca w postaci dyspersji żywicy akrylowej i zaprawy cementowej z dodatkami uszlachetniającymi Po wyschnięciu tworzy szczelną, zwartą, elastyczną, odporną na wodę, bezspoinową izolację powłokową, która charakteryzuje się bardzo dużą przyczepnością oraz zdolnością pokrywania rys. Wyrób ekologiczny – nie zawiera żadnych rozpuszczalników.

ZASTOSOWANIE

HYDROLIT nadaje się do wykonania izolacji przeciwwodnej ław i płyt fundamentowych. Służy do wykonywania izolacji podpłytkowej tarasów,  balkonów, basenów. Do wykonywania przeciwwilgociowych powłok uszczelniających powierzchni poziomych i pionowych. Podłożami przeznaczonymi do pokrycia preparatem HYDROLIT mogą być: betony zwykłe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, jastrychy (również grzejne), elementy murowe z silikatów, z betonów lekkich kruszywowych i komórkowych – wykonane na pełne spoiny, tynki gipsowe (o wilgotności < 1%), płyty kartonowo-gipsowe, jastrychy cementowe wewnętrzne zwykłe i z grzaniem podłogowym, jastrychy anhydrytowe (o wilgotności <0,5%) zwykłe i z ogrzewaniem podłogowym, podłogowe zaprawy wyrównawcze, wewnętrzne okładziny ceramiczne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, równe, zwarte i lekko porowate, wolne od zanieczyszczeń mogących zmniejszyć przyczepność izolacji (np. kurzu, wykwitów, olejów i tłuszczów, powłok malarskich) oraz suche. Wyprawy i warstwy niestabilne o niedostatecznej wytrzymałości należy usunąć. Rysy i pęknięcia o szerokości większej niż 0,7 mm należy naprawić przez ich rozkucie i wypełnienie zaprawą wyrównawczą. Podłoża betonowe muszą mieć co najmniej 6 miesięcy (chyba że zastosowano środki zmniejszające skurcz), tynki oraz cementowe jastrychy co najmniej 4 tygodnie, natomiast jastrychy anhydrytowe  - co najmniej 2 tygodnie. Wilgotność podłoża nie może się zwiększać, aby nie wystąpił napór wody mogący powodować odrywanie powłoki uszczelniającej od podłoża. Jastrychy anhydrytowe należy przeszlifować i odkurzyć. Tynki gipsowe muszą być jednowarstwowe o grubości co najmniej 10 mm i nie powinny być wygładzane ani filcowane. Podłoża silnie nasiąkliwe oraz podłoża pylące należy zagruntować środkiem gruntującym GRUNILIT U lub GRUNLIT G.  

APLIKACJA

Przed użyciem HYDROLIT należy przygotować do aplikacji poprzez wlanie komponentu płynnego do wiadra i dosypywaniu składnika sypkiego z jednoczesnym mieszaniem mieszadłem wolnoobrotowym, do momentu uzyskania jednorodnej masy. Stosunek wagowy składnika sypkiego do składnika płynnego wynosi 3:1. Po upływie 5 minut materiał ponownie wymieszać. Masy nie rozcieńczać ani nie mieszać z innymi materiałami.  Po przygotowaniu podłoża prace należy rozpocząć od dodatkowego uszczelnienia połączeń ścian, ścian i podłóg, szczelin dylatacyjnych, przejść rur i ewentualnie wpustów podłogowych, przy użyciu taśmy uszczelniającej, narożników uszczelniających oraz ściennych i podłogowych kołnierzy uszczelniających. W pobliżu uszczelnianych miejsc należy nanieść warstwę HYDROLIT, przyłożyć narożnik, taśmę lub kołnierz uszczelniający, docisnąć i cienko pokryć masą izolacyjną. Bezpośrednio po wykonaniu uszczelnień miejsc specjalnych nanosić masę izolacyjną na całe uszczelniane podłoże przy użyciu pędzla murarskiego oraz pacy. Masę należy nakładać warstwą o jednakowej grubości, nie pozostawiając porów. W jednym przejściu powinno się nałożyć ok. 1,25 kg/m2, co odpowiada warstwie o grubości 1 mm.  Po wyschnięciu pierwszej warstwy, należy nanieść drugą warstwę powłoki. Aby uzyskać właściwe uszczelnienie podłoża, wymagane jest wykonanie powłoki co najmniej dwuwarstwowej o łącznej grubości 2 mm.

UWARUNKOWANIA

Chronić przed przemarzaniem. Przechowywać i przewozić w temperaturze od +5°C do +30°C. Termin przechowywania w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowania wynosi minimum 12 miesięcy.

ZUŻYCIE

1,25 kg/m² na 1mm grubości warstwy

OPAKOWANIA

Produkt pakowany jest w wiaderka o łącznej wadze 20 kg

(składnik A: kanister 5 kg , składnik B: 15 kg)

All resources below have been provided by the manufacturer. If you are interested in details or additional information, which you have not found in the service, please contact the manufacturer.

See also

 1. HYDROLIT ZH65
  Images
  Images
  1
  Additional resources
  CAD
  4
  Available formats
  jpg, pdf
 2. IZOLIT-P – masa asfaltowo-kauczukowa modyfikowana żywicą
  Images
  Images
  1
  Additional resources
  CAD
  6
  Available formats
  pdf
 3. OLKOLIT Plus – masa asfaltowo-kauczukowa
  Images
  Images
  1
  Additional resources
  CAD
  4
  Available formats
  pdf
 4. STYRLIT – anionowa emulsja bitumiczno-lateksowa typu AL
  Images
  Images
  1
  Additional resources
  CAD
  4
  Available formats
  pdf
 5. DYSPERLIT – dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
  Images
  Images
  1
  Additional resources
  CAD
  4
  Available formats
  pdf
 6. FOLIT-Z – polimerowa płynna folia izolacyjna
  Images
  Images
  1
  Additional resources
  CAD
  5
  Available formats
  pdf
 7. LEPIK NA ZIMNO
  Images
  Images
  1
  Additional resources
  CAD
  4
  Available formats
  pdf
 8. Pistoletowa pianka poliuretanowa
  Images
  Images
  1
  Additional resources
  CAD
  6
  Available formats
  pdf
 9. TERMOLEP-WU – uniwersalny klej do wełny
  Images
  Images
  1
  Additional resources
  CAD
  4
  Available formats
  pdf
 10. Elewacyjna farba silikatowa – Farba Fasadowa ST
  Images
  Images
  1
  Additional resources
  CAD
  7
  Available formats
  pdf
 11. ACRYLIT – tynk akrylowy „kornik”
  Images
  Images
  1
  Additional resources
  CAD
  12
  Available formats
  pdf, zip
 12. Elewacyjna farba silikonowo-silikatowa – Farba Fasadowa SiSi
  Images
  Images
  1
  Additional resources
  CAD
  7
  Available formats
  pdf

Where to buy?

 1. KOSBUD
Last generated at 2020-07-08 23:33:01