Recommend a producer for the ArchiUp brands zone Fill the form »

Silikonowy impregnat do betonu

Product details

Producer:
KOSBUD
Category:
Undercoats and Primers
http://kosbud.com.pl
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
LinkedIn
Share

Product description

Impregnat do betonu służy do impregnacji powierzchni betonowych poziomych i pionowych, konstrukcji betonowych, zbiorników oraz posadzek przemysłowych. Zabezpiecza beton przed ingerencją wody, zwiększając jego trwałość.

ZASTOSOWANIE

Impregnat jest wyrobem do ochrony powierzchniowej wyrobów betonowych. Przeznaczony jest do impregnacji hydrofobizującej, nadaje powierzchni impregnowanego betonu zdolność odpychania wody, pomaga w utrzymaniu czystości impregnowanej powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być czyste, suche, wolne od wykwitów i powłok antyadhezyjnych. Impregnowana powierzchnia nie powinna posiadać żadnych wilgotnych plam, powinna optycznie wyglądać na suchą.
Przygotowanie produktu
Produkt dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Przed użyciem należy go dokładnie wymieszać.
Aplikacja
Wymieszany preparat należy równomiernie nakładać jednokrotnie cienką warstwą, unikając tworzenia kałuż. Przy chłonnych podłożach zaleca się nanoszenie dwóch warstw. Kolejna warstwa powinna być aplikowana „mokre w mokre” po całkowitym wchłonięciu pierwszej warstwy ale gdy powierzchnia jest jeszcze wilgotna. Zalecanym sposobem aplikacji jest natrysk opryskiwaczem niskociśnieniowym. Można również nanosić wałkiem lub pędzlem, starannie rozprowadzając preparat na powierzchni. Ze względu na niewielką grubość impregnatu należy liczyć się z jego ścieraniem i koniecznością odnawiania powłoki.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Do nakładania impregnatu przystępujemy po odpowiednim przygotowaniu podłoża i całkowitym jego wyschnięciu. Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania i wysychania powinna się mieścić w zakresie od +5°C do +25°C. Absolutnie niedopuszczalne jest impregnowanie podczas opadów atmosferycznych (mżawka, deszcz) oraz w czasie silnych wiatrów. Wszelka ingerencja w skład produktu i mieszanie go z wyrobami innych producentów nie jest dopuszczalne. W przypadkach niedostosowania się do powyższych wytycznych producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

ZUŻYCIE

0,1-0,3 l/m² w zależności od powierzchni

PRZECHOWYWANIE

Należy przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchym miejscu, chronić przed wilgocią. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIA

1l, 5l

Additional Resources

All resources below have been provided by the manufacturer. If you are interested in details or additional information, which you have not found in the service, please contact the manufacturer.
 Catalogs

Catalogs

Files
app.product.media_content

Karta techniczna.pdf

1.44 MB

Katalog-produktów-KOSBUD-2023-ważny-od-26.05.2023.pdf

11.81 MB
 Certifications

Certifications

Files
app.product.media_content

Karta charakterystyki.pdf

303.06 KB

See also

Where to buy?