Recommend a producer for the ArchiUp brands zone Fill the form »

Farba Silikonowa

Product details

Producer:
PPG Deco Polska
Product code:
MD-PPGFFFS
Category:
Exterior Paint
http://www.profesjonalnefarby.pl
Share

Product description

Przeznaczenie:

Farba Silikonowa przeznaczona do malowania ścian zewnętrznych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, odporna na działanie ekstremalnych czynników atmosferycznych. Posiada właściwości hydrofobowe (chroni ściany przed nasiąkaniem wodą), odporna na zanieczyszczenia i kurz. Do stosowania na tynkach cementowo-wapiennych, wapiennych, murach z cegły, a także tynkach syntetycznych. Nadaje się również do malowania powierzchni pokrytych starymi farbami silikonowymi, emulsyjnymi i silikatowymi, wcześniej zmatowionymi o właściwej przyczepności do podłoża. Stosowana również, jako wykończenie w systemach ociepleń, jako składnik systemu Akrys 3000 i Akrys 3000 W. Może być również używana wewnątrz pomieszczeń. Szczególnie polecana do renowacji systemów ociepleń oraz obiektów historycznych.
Główne zalety:
 • bardzo dobrze przepuszczalna dla pary wodnej
 • wysoka odporność na zmienne warunki atmosferyczne
 • wysoka odporność na zanieczyszczenia i kurz
 • wysoka estetyka powłoki
 • wysoka odporność na wnikanie wody deszczowej


 • Kolor - biały + Color PRO
 • Wygląd powłoki - mat
 • Opakowanie handlowe - 15L BAZA LN, ZN, DN
 • Wydajność - 6m2/L

Sposób stosowania:

 • Przygotowanie podłoża
  Podłoże musi być nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów należy zastosować specjalne materiały przeznaczone do ich likwidacji. W celu zabezpieczenia przed wykwitami solnymi należy zastosować grunt blokujący Bloker marki Dekoral Professional. Podłoże niemalowane: Świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (ściany nigdy niemalowane) należy zagruntować gruntem blokującym Bloker marki Dekoral Professional. Podłoże malowane: Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów, a w przypadku chłonnego podłoża należy zagruntować gruntem blokującym Bloker marki Dekoral Professional.
 • Malowanie
  Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. Przed użyciem należy wyrób dokładnie wymieszać, a w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 3% obj. Zalecana ilość warstw 2. Kolejną warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierwszej. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.
 • Dodatkowe informacje
  Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do +25 °C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%. Najlepszy efekt wizualny można uzyskać poprzez natryskową metodę aplikacji. Prace wykonywane natryskiem hydrodynamicznym wykonywać przy bezwietrznej pogodzie. Stosując tradycyjne metody aplikacji (np. wałek, pędzel), przy nieodpowiednim doborze narzędzia, technice malowania i niesprzyjających warunkach (temperatury i wilgotności względnej powietrza) możliwe jest wystąpienie smug na niektórych kolorach. W przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania, poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem. Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
 • Zalecenia BHP i P.Poż
  Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
  Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Additional Resources

All resources below have been provided by the manufacturer. If you are interested in details or additional information, which you have not found in the service, please contact the manufacturer.
Files
app.product.media_content

Katalog produktów-Dekoral-Professional.pdf

3.4 MB
Files
app.product.media_content

KCH_Farba-Silikonowa.pdf

144.07 KB
Files
app.product.media_content

DP-KT-Farba-Silikonowa.pdf

258.38 KB

See also

Where to buy?