Recommend a producer for the ArchiUp brands zone Fill the form »

Farba AmphiSilan NQG

Product details

Producer:
CAPAROL
Product code:
M-SF01F2
Category:
Exterior Paint
http://www.caparol.pl
Share

Product description

Silikonowa, kapilarnie hydrofobowa, matowa farba elewacyjna.

Nowoczesne połączenie kombinacji żywic silikonowych i nano-cząstek kwarcu (NQG) Nano-Quarz-Gitter. Konsekwentny rozwój technologii Caparol-Clean-Conceptes.

Zastosowanie
Nowoczesna farba ze specjalną formułą: nanocząsteczkami kwarcu, które wzmacniają specjalną kombinację spoiwa farby opartą na żywicach silikonowych. Nanocząsteczki kwarcu tworzą gęstą, mineralnie twardą trójwymiarową sieć, która czyni farbę niepodatną na zabrudzenia.


Dzięki specjalnej kombinację spoiwa z żywic silikonowych jest doskonała do wykonywania hydrofobowych, przepuszczalnych dla pary wodnej powłok elewacyjnych na tynkach i podłożach mineralnych oraz do renowacji fasad na dobrze przylegających powłokach krzemianowych i matowych farbach dyspersyjnych, tynkach z żywic syntetycznych i systemach ociepleń.


AmphiSilan łączy w sobie najlepsze cechy farb dyspersyjnych i klasycznych farb krzemianowych. Te i powyższe właściwości predestynują AmphiSilan również do zastosowania w obiektach zabytkowych oraz na tynkach wapiennych.

Właściwości
Niskie naprężenia wewnętrzne, nie wykazująca właściwości termoplastycznych, nie tworzy błony, mikroporowata, tworzy aktywną kapilarną strefę suchą, przepuszczalna dla CO2, odporna na agresywne oddziaływanie zanieczyszczonego powietrza, zawiera specjalne fotokatalitycznie działające pigmenty.

Spoiwo
Kombinacja emulsji żywic silikonowych oraz nowego spoiwa hybrydowego na bazie nieorganicznej/organicznej.

Wielkość opakowań
Standardowe: 12,5 l

Barwa
Biała.


AmphiSilan można barwić samodzielnie przy użyciu barwników AmphiSilan-Volltonfarbe. Całość samodzielnie zabarwionego materiału należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia ewentualnych różnic kolorystycznych.


Przy zakupie min. 300 litrów w jednym odcieniu, na specjalne zamówienie, możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie. AmphiSilan można barwić w bogatej kolorystyce w maszynowym systemie ColorExpress. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru.


Na dużych i/lub stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych. Nieznaczne różnice koloru w przypadku róznych partii produkcyjnych nie należy traktować jak wadę wyrobu.


Czyste, intensywne kolory nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go zbliżonym kryjącym, pastelowym kolorem na bazie białej. Może wystąpić także potrzeba naniesienia dodatkowej warstwy kryjącej.

Światłotrwałość wg BFS-Merkblatt 26:

Klasa: A
Grupa 1

Stopień połysku
Matowy, G3

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Dane Techniczne
Własności wg normy PN EN 1062:

Największy rozmiar ziarna
< 100 µm, S1

Gęstość
około 1,5 g/cm³

Grubość warstwy suchej
100–200 µm, E3

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O
sd: < 0,14 m, V1

Kategoria przepuszczalności wody
(wartość-w): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (niska), W3

Barwienie może powodować nieznaczne zmiany parametrów technicznych.


Produkty uzupełniające
AmphiSilan-Tiefgrund LF
AmphiSilan-Putzfestiger
AmphiSilan-Grundierfarbe
AmphiSilan-Compact
AmphiSilan-Volltonfarben


Textures

All resources below have been provided by the manufacturer. If you are interested in details or additional information, which you have not found in the service, please contact the manufacturer.
 3D Amber 35

3D Amber 35

481×320 px / 9.23 KB
Category: Color
 3D Coelin 110

3D Coelin 110

477×316 px / 9.2 KB
Category: Color
 3D Jade 95

3D Jade 95

481×314 px / 9.18 KB
Category: Color
 3D Curry 45

3D Curry 45

483×317 px / 9.21 KB
Category: Color
 3D Saphir 5

3D Saphir 5

471×306 px / 8.99 KB
Category: Color

Additional Resources

All resources below have been provided by the manufacturer. If you are interested in details or additional information, which you have not found in the service, please contact the manufacturer.
Files
app.product.media_content

EX_CP_AH_AmphiSilan_NQG_-Plus_-Compact_Grundierfarbe_Tiefgrund_LF_Muresko_SilaCryl_PermaSilan_PL.pdf

415.22 KB

EX_CP_DZ_AmphiSilan_NQG_PL.pdf

76.35 KB

EX_CP_AH_2009_AmphiSilan_NQG_-Plus_-Nespri_NQG_-Compact_-Grundierfarbe_Nespri_Muresko_Nespri_-Premium_ThermoSan_NQG_PL.pdf

399.03 KB
Files
app.product.media_content

EX_CP_SDB_AmphiSilan_i_AmphiSilan-Volltonfarbe_PL.pdf

219.24 KB
Files
app.product.media_content

EX_CP_TI_Amphisilan_NQG_PL.pdf

218.93 KB

See also