Polityka prywatności

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi Serwis internetowy http://ArchiUp.com/ i w jaki sposób może je wykorzystywać? 
Sklep internetowy http://ArchiUp.com/ będzie wykorzystywał (jak również zbierał informacje) o swoich Klientach jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Zebrane informacje będą wykorzystywane między innymi w celu informowania Klientów o oferowanych przez nasz sklep produktach i usługach. Żadna z powyższych informacji nie będzie przekazywana osobom trzecim w celach innych niż niezbędne do wykonania zamówienia/usługi etc. Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak: diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera/analizy naruszeń bezpieczeństwa czy też w związku z zarządzaniem naszą stroną WWW. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową. W szczególnych przypadkach możemy dopuścić do sporządzenia zbiorczych raportów/ ogólnych zestawień tematycznych, które zostaną ujawnione osobom trzecim (podane zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkowników sklepu). Okazjonalnie witryna http://ArchiUp.com/ wykorzystuje pliki „Cookies”, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów naszej strony. „Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wyłączenie informacji "cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW. Witryna http://ArchiUp.com/ wykorzystuje cookies, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom naszych klientów oraz w innych celach (np. ustalenia rankingu najczęściej oglądanych i kupowanych produktów). 


W jaki sposób wykorzystujemy informacje podawane przy rejestracji w Serwisie http://ArchiUp.com/?
 

Formularze rejestracji pozwalają na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających nas osób (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników). Informacje, które pochodzą z formularzy są wykorzystywane doświadczenia usług, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych. Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to niezbędne. Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych; patrz poniżej: sekcja Wybór opcji/rezygnacja z naszych usług. Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne.
 

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich 

Serwis internetowy http://ArchiUp.com/ nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej społeczności - odbiorców i użytkowników list e-mailingowych, uczestników badań w ankietach czy osób biorących udział w konkursach. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takie jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do świadczenia usług/wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych od niektórych z naszych partnerów. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów. 

Zabezpieczenia 

Sklep internetowy  http://ArchiUp.com/ zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników http://ArchiUp.com/ na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521).

 

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu się do systemu możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki newslettera. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: ProGrupa Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pamiątkowa 2/23, 61-512 Poznań, bądź też mailowo na adres mailowy: biuro@progrupa.com.


Wybór opcji/rezygnacja z naszych usług 

Serwis internetowy http://ArchiUp.com/ daje użytkownikom kilka opcji zapewniających usunięcie informacji o sobie z naszej bazy danych, umożliwiających wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych i rezygnacji z naszych usług. Można tego dokonać, wysyłając e-mail pod adres: biuro@progrupa.com.

Kontakt 

Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: : ProGrupa Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pamiątkowa 2/23, 61-512 Poznań, bądź też mailowo na adres mailowy: biuro@progrupa.com.

Last generated at 2018-04-25 16:30:34