Recomendar un fabricante para la zona de marcas de ArchiUp.

Rellenar encuesta »

Płyta Fermacell Powerpanel HD

Datos del producto

Fabricante:
Fermacell
Código del producto:
MD-FPFPHD
Categoría:
Paneles sándwich
Compartir

Właściwości płyty

Płyty FERMACELL Powerpanel HD są płytami cementowo- włóknowymi, usztywnione włóknem szklanym o strukturze warstwowej, z lekkim dodatkiem mineralnym w formie granulatu z lekkiego kruszywa ceramicznego (w warstwie środkowej) oraz z pianką szklaną pochodzącą z recyklingu w obu warstwach zewnętrznych.

Wiatroizolacja

Tynk zewnętrzny należy nakładać bezpośrednio na powierzchnię płyty. Nie jest już potrzebne montowanie izolacyjnego systemu cieplnego. W fazie budowy nieotynkowana płyta zapewnia tymczasową wiatroizolację w okresie do 6 miesięcy.

Funkcje statyczne

Płyty budowlane FERMACELL Powerpanel HD spełniają w przypadku ścian nośnych i usztywniających funkcję statyczną. Działanie konstrukcyjne tych płyt wykorzystujemy w przypadku zastosowania ich jako zewnętrznego poszycia ścian. Są stosowane jako poszycie nośne i usztywniające, służą do wiatroizolacji oraz do pionowego przenoszeniu obciążenia. Płyty gipsowo- włóknowe FERMACELL, które statyczne podwyższają wartość dozwolonego obciążenia modułów ściennych.

Ochrona przeciwpożarowa

Dzięki składnikom mineralnym płyta budowlana FERMACELL Powerpanel HD nie zawiera żadnych materiałów łatwopalnych. Płyty zostały zaklasyfikowane jako niepalne do klasy reakcji na ogień A1 zgodnie z DIN i zgodnie z PN.

Izolacja cieplna

Próby MPA Braunschweig potwierdziły wspaniale właściwości izolacyjne płyty budowlanej FERMACELL Powerpanel HD. Odpowiedni dokument dotyczący przeprowadzonych prób jest do dyspozycji na życzenie.

Funkcje statyczne

Płyty FERMACELL Powerpanel HD spełniają w przypadku ścian nośnych i usztywniających funkcję statyczną. Są stosowane jako statycznie nośne i usztywniające poszycie na zewnętrznych modułach budowlanych i służą do ochrony przed wiatrem oraz do pionowego przenoszenia obciążenia. Jako zewnętrzne poszycie modułów ściennych można stosować płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL, które statycznie zwiększają wartość dozwolonego obciążenia paneli ściennych. W ogólnie obowiązującej aprobacie organu dozoru budowlanego nr Z-9.1- 510 znajdują się wartości dozwolonego obciążenia FH oraz uproszczona wersja dokumentu uznającego wiatroizolację płyt budowlanych FERMACELL HD. Oprócz tego znajduje się tam opis dozwolonego trwałego systemu wiatroizolacji oraz rodzaje systemów tynkowych. Różne warianty umożliwiają wybór różnorodnych elewacji.

Informacje techniczne

Płyta FERMACELL Powerpanel HD, która posiada zezwolenie organu budowlanego Instytutu Techniki Budowlanej w Berlinie, łączy następujące funkcje w poszyciu zewnętrznej konstrukcji suchej zabudowy:

 • Funkcja statyczna - poszycie nośne i usztywniające
 • Trwała i skuteczna ochrona przed czynnikami atmosferycznymi, bezpośrednie nakładanie systemu tynków

Ekologicznie neutralne i niezagrażające zdrowiu człowieka

Ekologiczna neutralność i bezpieczeństwo dla zdrowia człowieka płyty budowlanej FERMACELL Powerpanel HD jest udokumentowana atestem Instytutu Biologii Budowlanej w Rosenheim (IBR). Płyty składają się z czystego materiału mineralnego, który może być ponownie wykorzystywany. Poprzez proces recyklingu możliwe jest ponowne wykorzystanie materiału do procesu produkcyjnego jako dodatek. Jeśli urządzenia do recyklingu nie są do dyspozycji, odpad likwiduje się jako normalny odpad budowlany.

System wiatroizolacji

Połączenia płyt w przypadku drewnianych paneli usztywnia się za pomocą taśmy wzmacniającej FERMACELL Powerpanel HD. Następnie nakłada się klej usztywniający FERMACELL Powerpanel HD przez taśmę wzmacniającą na elementy mocujące. Po dokończeniu tych prac płyta zapewnia tymczasową izolacje przed wiatrem. Na całą powierzchnię płyt nakłada się lekką zaprawę FERMACELL Powerpanel HD o grubości około 5-6 mm. W zaprawie należy zatopiś siatke wzmacniającą FERMACELL Powerpanel HD. Utworzony w ten sposób system spełnia funkcję trwalej i skutecznej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi. Zewnętrzna warstwę fasady tworzy tynk lub farba. Należy założyć, że materiał będzie dobrze tolerował lekką zaprawę FERMACELL Powerpanel HD.

Nośność, obciążenie

Funkcje statyczne

Płyty FERMACELL Powerpanel HD można stosować jako poszycie nośne lub usztywniające w przypadku zewnętrznych ścian nośnych w suchym budownictwie. W przypadku jednostronnego poszycia zewnętrznej strony modułu ściennego płyta przejmuje funkcję statyczną. Jeśli ściana ma nieść większe obciążenie, poleca się poszycie z obu stron, wewnątrz budynku można zastosować płytę gipsowo- włóknową FERMACELL (d ≥ 12,5 mm). Dla tych możliwości zastosowania istnieje do dyspozycji odpowiednie ogólne zezwolenie budowlane od Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Berlinie. Zezwolenie to (nr zezwolenia: Z-9.1-510) można na życzenie uzyskać bezpośrednio w naszym biurze.


Dane charakterystyczne
płyty budowlanej FERMACELL Powerpanel HD
Ciężar powierzchniowy 1.000 kg/m³
Wytrzymałość na zginanie >3,5 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie (prostopadle do płaszczyzny) >6 N/mm²
Moduł elastyczności (zginanie) w temperaturze pokojowej 20 °C4.500 CE ±500 N/mm²
Klasa materiału budowlanego wg DIN 4102A1
Współczynnik dyfuzji pary wodnej μ*40
Współczynnik przewodzenia ciepła λR0,40 W/(mK)
Klasa reakcji na ogień wg PN A1
Wilgotność względna w temperaturze pokojoweasi 7%


* płyta budowlana HD włącznie z wypróbowaną techniką spoinowania i systemu tynkowego

Los materiales mostrados abajo vienen directamente del fabricante. Para obtener más detalles o información adicional que no hayas podido encontrar en nuestra página, por favor contacta con el fabricante.

Artículos

Ver también

 1. Płyty gipsowo - włóknowe fermacell
  Imágenes
  Imagen del producto
  1
 2. Fermacell Powerpanel TE
  Imágenes
  Imagen del producto
  1
 3. Fermacell Powerpanel H2O
  Imágenes
  Imagen del producto
  1
 4. Fermacell z krawędzią TB
  Imágenes
  Imagen del producto
  1
 5. Fermacell Firepanel A1
  Imágenes
  Imagen del producto
  1
 6. Fermacell Vapor
  Imágenes
  Imagen del producto
  1
 7. Elementy podłogowe fermacell
  Imágenes
  Imagen del producto
  1
 8. Elementy podłogi dachowej Pióro+Wpust
  Imágenes
  Imagen del producto
  1
 9. Zestaw spływowy boczny fermacell
  Imágenes
  Imagen del producto
  1
 10. Ścienna płyta warstwowa ARPANEL S MiWo
  Imágenes
  Imagen del producto
  1
  Materiales
  Archivos
  5
  Formatos de los archivos
  jpg, png
  Recursos adicionales
  Archivos
  10
  Formatos disponibles
  pdf
 11. Ścienna płyta warstwowa ARPANEL S PIR
  Imágenes
  Imagen del producto
  1
  Materiales
  Archivos
  5
  Formatos de los archivos
  jpg, png
  Recursos adicionales
  Archivos
  9
  Formatos disponibles
  pdf
 12. BALEXTHERM-MW-W-PLUS
  Imágenes
  Imagen del producto
  1
Last generated at 2021-04-13 22:46:16