Recomendar un fabricante para la zona de marcas de ArchiUp. Rellenar encuesta »
Wyszukiwanie w serwisie

Wyszukiwanie w serwisie

Użytkownik może rozpocząć pracę od wpisania nazwy  interesującego go elementu w głównym pasku wyszukiwania, oraz zawęzić zakres poszukiwań wybierając tematykę z menu rozwijanego do: produktów, projektów, marek i projektantów.

Wyszukiwanie produktów
Produkty mogą być także wyszukiwane w serwisie na podstawie kategorii, lub miejsca przeznaczenia. Każda kategoria podzielona jest dodatkowo na zakresy tematyczne.

Poniżej kategorii, w lewym panelu bocznym znajdują się zestawy filtrów ułatwiające wyszukanie produktu zawężając wymagane parametry  do marki, formatu pliku, materiału wykonania czy miejsca przeznaczenia.

Wyszukiwanie marki
Jeżeli interesują nas produkty jednego producenta w zakładce „Marki” znajdziemy zestawienie wszystkich obecnych w serwisie ArchiUp producentów.