Recomendar un fabricante para la zona de marcas de ArchiUp. Rellenar encuesta »
Projekty

Projekty

Dodawanie projektu

Dodawanie projektów krok po kroku z poziomu swojego profilu
W celu założenia portfolio i dodania swoich projektów do serwisu należy kliknąć znak „+” w lewym pasku bocznym profilu projektanta.


Projekty dodaje się w trzech krokach:

Krok 1:

  1. Wybór języka, po którym projekt będzie mógł zostać wyszukany w serwisie ArchiUp. Do każdego języka w kroku 2 należy wprowadzić opis.
  2. Dodanie zdjęć przedstawiających projekt (minimalne wymiary obrazu wynoszą 800x450 px). Wymagane jest minimum jedno zdjęcie.
  3. Po dodaniu zdjęcia użytkownik może zaznaczyć na nim wykorzystane produkty producentów obecnych w ArchiUp oraz spoza serwisu. Produkty zaznaczamy obszarem i dla produktów z ArchiUp.com wstawiamy podając nazwę lub kod ID produktu. Informacje te są widoczne dla innych użytkowników serwisu.
  4. Wskazanie marek, których produkty wykorzystano w projekcie. Użytkownik może wskazać producenta obecnego w ArchiUp oraz spoza serwisu.
  5. Klikamy "Przejdź dalej".

Krok 2:

  1. Podajemy oprogramowanie, które wykorzystaliśmy do projektowania oraz renderowania. Możemy zaznaczyć kilka opcji.
  2. Podajemy nazwę i opisujemy projekt podając informacje w językach wybranych w kroku 1.
  3. Określamy adres, pod którym została zrealizowana inwestycja. Te dane nie są wymagane.
  4. Wybieramy do trzech kategorii z zakresu architektury, wnętrz lub przestrzeni.
  5. Klikamy "Zapisz i przejdź dalej".

Krok 3:
W ostatnim kroku wyświetlony zostanie podgląd projektu. Jeżeli wszystko się zgadza, projekt publikujemy w serwisie przestawiając przełącznik w prawym, górnym rogu ekranu.

Edycja i zarządzanie projektem
Wszystkie dodane projekty są wyświetlane na liście w lewym pasku bocznym profilu projektanta. Jeżeli projekt został opublikowany w serwisie można do niego przejść klikając a jego nazwę. Ikonki przy projekcie wyświetlają informacje o jego aktywności, ilości wyświetleń i polubień.

Klikając w "Projekty" lub ikonę ołówka otwieramy galerię projektów użytkownika. Każdy z projektów można usunąć lub edytować jego zawartość.