Recommend a producer for the ArchiUp brands zone Fill the form »
Zagospodarowanie skweru przy ul. Jarosława Dąbrowskiego w Rzeszowie
Aleksandra Starzak- architekt krajobrazu, dekorator wnętrz logo
Aleksandra Starzak- architekt krajobrazu, dekorator wnętrz

Zagospodarowanie skweru przy ul. Jarosława Dąbrowskiego w Rzeszowie

Zagospodarowanie skweru przy ul. Jarosława Dąbrowskiego w Rzeszowie
Zagospodarowanie skweru przy ul. Jarosława Dąbrowskiego w Rzeszowie
Zagospodarowanie skweru przy ul. Jarosława Dąbrowskiego w Rzeszowie
Tematem pracy jest Zagospodarowanie skweru przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego
w Rzeszowie. Nadrzędnym celem opracowania stała się poprawa aspektów funkcjonalnych
i estetycznych terenu objętego opracowaniem projektowym. Zakres przestrzenny opracowania obejmuje skwer zlokalizowany przy ulicy J. Dąbrowskiego w Rzeszowie, w bliskim sąsiedztwie kościoła pw. MB Saletyńskiej. Współczesna forma i stan terenu wskazują na konieczność działań pielęgnacyjnych i projektowych, które przyczyniłyby się do wzrostu atrakcyjności skweru oraz jego szersze udostępnienie. Obecnie teren jest miejscem silnie zacienionym ze względu na dużą liczbę starodrzewia, liczne zaniechania pielęgnacyjne spowodowały ubytki w małej architekturze czy nawierzchni. Założenia projektowe nawiązują do ogrodów publicznych w stylu modernistycznym oraz nowoczesnym. Działania projektowe zmierzały do otworzenia, rozjaśnienia przestrzeni oraz stworzenie form geometrycznych poprzez nasadzenia trawnika w prostokątnych pasach różnej długości. Utworzony nowy plan kompozycji skweru oferuje ogólnie dostępne miejsce spotkań i wypoczynku. Obiektem projektowanej małej architektury stała się fontanna. Podobnie jak założenia całego projektu nawiązują do nurtów minimalistycznych, także fontanna zaplanowana została w odniesieniu do prostych, geometrycznych form.

The following work treats of the land development plan of the square at Jarosław Dąbrowski street in Rzeszow. The improvement of functional and esthetical aspects of the area provided with the project study is the main reason of this work. The planning range covers the square at J. Dąbrowski street, near the Saletynska's Church. The contemporary form and the state of the area show the necessity of project and nurturing changes, which will lead to an increase of the square's attraction and its wider availability. Nowadays the area is the place overshadowed, with an ancient forest and many nurturing abandoning that have caused the loss in architecture or road surface. The principles of the project are similar to modernistic or modern public gardens. The landscaping leads to opening and making the space brighter as well as building geometrical forms in the way of planting a lawn in rectangular shapes of different lenghts. The new composition of the square gives the widely available place of meetings and relax. The fountain has become the object of a small architecture plan and it has been planned with reference to simple, geometrical forms as well as the whole project to minimalist trend.
Location
ul. Jarosława Dąbrowskiego, Rzeszów, Poland
Categories
Squares, Recreational areas, Paths
Brands in project
Vectorworks
Software used
Project software
Archicad
Render engines
Blender
2002

Hyżne, 36-024 Hyżne, Poland
536575982
https://archiup.com/pl/projektant/aleksandra-starzak-architekt-krajobrazu-dekorator-wnetrz
Share

See also

Kopiec Konfederatów Barskich w Rzeszowie


Recreational areas, Landscape, Public Interiors, Interiors, Paths

Projekt koncepcyjny zagospodarowania skweru im. Kotowicza w Rzeszowie


Squares, Landscape, Recreational areas, Playgrounds

Ogród motyli


Gardens, Landscape, Recreational areas

Projekt przestrzeni publicznych w dzielnicy 1000-lecia w Rzeszowie


Public Buildings, Architecture, Parks, Landscape, Parking lots

Strefa relaksu


Gardens, Landscape, Possessions

Apartamentowiec Natural


Houses, Architecture, Apartments, Recreational areas, Landscape

Projekt Kostki Brukowej Bieszczady


Apartments, Architecture, Gardens, Landscape, Paths

Parkour park - Krakow Czyżyny


Sports facilities, Architecture, Recreational areas, Landscape, Playgrounds