Recommend a producer for the ArchiUp brands zone

Fill the form »
Jakub Kubala

Concept of boulevard in Krakow

Kraków, Poland

Concept of boulevard in Krakow

Opis stanu istniejącego: Historyczny teren bulwarów wiślanych to jeden z głównych punktów turystycznych Krakowa. Jest to kluczowe miejsce do spacerowania oraz relaksu, które jest bardzo ważne w naszym codziennym funkcjonowaniu. Dokonując analizy terenu można zauważyć konflikt komunikacji pieszo-rowerowej i pieszej z obszarem terenów zielonych. Teren ten nie jest spójny i estetyczny, występuje bardzo mało roślinności głównie są to trawy oraz drzewa, przez co nie sprzyja on spacerom oraz spędzaniu czasu wolnego w tym miejscu.
Opis projektowanego terenu zagospodarowania: Formacja wodna – fontanna kształtem przypomina brzeg Wisły, wokół niej usytuowane są płytki z napisem WAWEL oraz zamieszczona jest na nich krótka historia Krakowa, Wawelu, Wisły w 3 językach: polskim, angielskim, niemieckim. Rabaty inspirowane są roślinnością na Wawelu, na ich obwodzie jest możliwość siedzenia. Obie te konstrukcje pełniłyby również funkcje murka przeciwpowodziowego, znajdują się w bardzo zbliżonym zasięgu do murka obecnego. Donice pomiędzy pasem rowerowym a pieszym służą wizualnemu oddzieleniu przestrzeni i nakierowaniu ruchu, zastosowana roślinność dobrana i zastępowana jest tak, aby była dekoracyjna cały rok oraz dodatkowym atutem jest intensywny zapach roślin. Aleja magnoliowa inspirowana jest obecnością magnolii na Wawelu. Duża ilość drzew oraz obszarów trawiastych spowodowana jest tym, że w bliskiej odległości znajdują się ciągi komunikacji kołowej. Rośliny filtrują pyły zawieszone w powietrzu oraz przetwarzają CO2 w tlen, zdecydowanie przyczyniają się do oczyszczania powietrza. Zielony dach na toalecie jest modnym oraz ekologicznym wyjściem. Gromadzi wodę deszczową, która może być wykorzystywana do podlewania rabat. Kontur rzeźby widoczny z perspektywy przechodnia ma zarys, przypominający koronę królewska, nawiązuje do historii tego terenu, równocześnie łączy ze sobą wszystkie trawniki oraz oddziela przestrzeń od parkingu i drogi. Schody są głównym atrybutem projektu, spełniają 3 funkcje;
pierwsze z nich - najniższe - kamienne służą przede wszystkim do komunikacji pieszej, natomiast mogą również służyć odpoczynkowi,
następne - wyższe, trawiaste-faliste które pełnią głównie funkcje odpoczynkową i służą do siedzenia, ale również można się na nich przemieszczać,
ostatnie - najwyższe - tarasy widokowe, służące odpoczynkowi, punktom widokowym, ta przestrzeń może również służyć jako punkt gastronomiczny oraz punkty sprzedaży detalicznych oraz imprez okolicznościowych.
Mała architektura dobrana jest tak, aby nie zwracała na siebie uwagi, ale tworzyła spójną całość z resztą projektowanego obszaru. Betonowa ławka i kosze mają proste formy. Kształt lampy jest nowoczesny i zrobiona jest z metalu. Ścieżka rowerowa nad Wisłą w nieregularnym kształcie spowoduje spowolnienie prędkości rowerów, w miejscach, gdzie zaczyna i kończy się najbardziej nasilony konflikt pieszo rowerowy (jest oznaczona dodatkowym kolorem).

Software used:

Project software
  • AutoCAD
  • SketchUp
Render engines
  • Lumion
473
2
Share

See also