Recommend a producer for the ArchiUp brands zone Fill the form »
Stargardzianie – Ojczyźnie w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości
Autograf Studio logo
Autograf Studio

Stargardzianie – Ojczyźnie w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości

Stargardzianie – Ojczyźnie w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości
Stargardzianie – Ojczyźnie w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości
Stargardzianie – Ojczyźnie w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości
Stargardzianie – Ojczyźnie w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości
Stargardzianie – Ojczyźnie w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości
Stargardzianie – Ojczyźnie w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości
Stargardzianie – Ojczyźnie w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości
Stargardzianie – Ojczyźnie w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości
Stargardzianie – Ojczyźnie w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości
Stargardzianie – Ojczyźnie w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości
Stargardzianie – Ojczyźnie w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości
Stargardzianie – Ojczyźnie w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości
Stargardzianie – Ojczyźnie w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości
Stargardzianie – Ojczyźnie w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości
Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika – praca finałowa

„Stargardzianie – Ojczyźnie w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości”
Teren objęty konkursem to fragment obszaru zabytkowego objętego ochroną konserwatorską na podstawie przepisów odrębnych – część terenu Starego Miasta, mieszcząca się w obrębie murów miejskich wraz z przyległym obszarem – miejsce fos i wałów obronnych, stanowiący komponowany układ alei i dróg parkowych, powstałych w wyniku zamierzonych działań zagospodarowania terenu dawnych fortyfikacji średniowiecznych i nowożytnych, jako terenów spacerowych wokół Starego Miasta. Teren położony jest pomiędzy Aleją spacerową wzdłuż rzeki Iny a ulicą Marii Skłodowskiej – Curie. Od strony południowej przylega do ul. Kazimierza Wielkiego z parkiem Jagiellońskim po drugiej stronie ulicy i skrzyżowania ul. Bydgoskiej z Obwodnicą Staromiejską.

„Stargardzianie – Ojczyźnie”
Pomnik idei, a nie zdarzenia, czy też konkretnej osoby,
Pomnik powinien być realizacją, z którą identyfikować się będą wszyscy Stargardzianie, wszyscy Polacy, powinien łączyć, a nie dzielić,
patriotyzm należy rozumieć bardzo szeroko, jako pracę na rzecz Ojczyzny, dla dobra kraju i narodu, walkę o Jej Niepodległość, wierność zasadom, wypełnianie obowiązków obywatelskich, społecznych, politycznych, zawodowych.
Location
Stargard, Poland
Categories
Parks, Squares, Paths
280

Mały Rynek 2/2, 31-041 Kraków, Poland
503 036 418
http://autograf-studio.pl/
Share

See also

Liberty House


Houses, Architecture, Gardens, Landscape, Terraces, Interiors

DOM V. W. X. Y. Z.


Houses, Architecture, Apartments, Gardens, Landscape

White & Brutal


Houses, Architecture, Apartments, Gardens, Landscape

Forteca XS


Houses, Architecture, Apartments, Gardens, Landscape

Dom Trzy Szczyty


Houses, Architecture, Apartments, Possessions, Landscape

Dom 40 i 4


Houses, Architecture, Gardens, Landscape, Salons, Interiors

Latająca stodoła


Houses, Architecture, Gardens, Landscape, Terraces, Interiors

Dom Fortepian


Houses, Architecture, Apartments, Gardens, Landscape